Villa Ardilla: creepy dolls & other treasures

(Klik hier voor Nederlands)


Treasure hunt

🇦🇺 Everyone has their own style and taste. And I am sure there is a story for every item in your home, why it's there and where it came from. If you don't know, perhaps you should reconsider having it at all! Anyway, part of the fun of buying a country villa in Spain was that the entire kit and kaboodle was included. Decades and generations worth of memories and memorabilia to match. I love thrifting at best of times, so having my own private treasure hunt is just fabulous! I was prepared for sorting through a lot of junk. And junk there was! Lots of furniture was great, really, but I am not sure the previous owners and I share the same taste in nick nacks. Hubby and I had a great laugh sifting through what was good, and what perhaps not...


I am going to show you a selection of the very 'best' nick nacks we came across. Read on and enjoy (or shiver!). Or you go straight to the good stuff and I will show you my biggest surprise I found in the house!


A selection of... what exactly?

I am not sure what to make of these... Having said that, my daughter absolutely LOVED the flowers! So guess they cater for some people... And then the little dude? Watching over the giant dog? Being guarded by a creepy kid in a dress?


Souvenir?

Everyone loves memories from a great trip. I just wonder why, travelling through Romania, you'd think that this creepy face would make you remember things fondly? Unless it was a trip from hell obviously. There were many plates on the wall. Some ok, some fugly. But this one takes the cake! What were they thinking?


Thank you for the music

Quite possibly from the same trip as the Romanian plate above. And all I can ask is.... why?? Do people really like this stuff?


It was placed on top of the booze cabinet which may just about explain it all.

Art they couldn't decide between...

Some might like this, I don't really. But either way, it had quite a dominant place in the home. If it's THAT important, I wonder why you would want to have a light shine exactly in between??

More plates, more plastic flowers

Because you can never have too many? Think I found about 20 plates on the wall, at least. Those 20 plates came with 20 hooks. And 20 holes. You'd think the placement would have been thought through, that they'd have some sort of system. But no, an OCD nightmare.
A guardian angel

Would it be bad luck not to keep this one?


There's something strangely unsettling to be confronted with one's own mortality, and then a kid with puffy cheeks blowing a whistle.
Party time!

The house was certainly kitted out for entertaining. Because everyone would love to place their drinks on coasters full of sequins and bling.


Good times guaranteed! Shame the booze left behind was about 20 years old. And not the good kind that's old.More animals and children

I think I'll be able to start a museum. Would have to think of a great name.


This cat looks possessed.
The absolute dealbreaker

THE SCARY DOLLS!!!! Seriously, this is what nightmares are made of. Hubby spotted these and said 'There is no way I am sleeping in the same house as these Chuckies. They will come and haunt you.'


And these were in the kids toys cabinet!! FREAKY!!!
But then the real treasure....

In one of the corners in the living room was a little square wooden cabinet. The house was FULL of cabinets, I kid you not when I tell you at least 7 in the living room alone. Every bedroom had at least 3 on top of the built ins. Anyway, no wonder I hadn't noticed this one yet. It was rather unassuming, standing in the corner, with no visible features. Until I came closer. I realised there was a hinge on one of the sides. You'll have to watch the movie to see what I found but I am totally obsessed!!! LOVE IT!!! Why would anyone leave this behind! This will get a prominent spot in the living room! Check it out:


Coming up

As I spend more time in the house (but when? thanks corona) I am sure I will find more treasures. Haven't started with the shed or garage yet! From memory there were some awesome wine barrels and olive pots there. And then the garden itself, 3000 square metres with lots of pottery included. Can't wait!! Subscribe to my blog to be the first to get updates!


Liefs, Marieke


Op schattenjacht

🇳🇱 Iedereen heeft zijn eigen stijl en smaak. En ik weet zeker dat er voor elk item in je huis een verhaal is, waarom het er is en waar het vandaan kwam. Als dat niet zo is, moet je je misschien afvragen waarom je het überhaupt hebt! Hoe dan ook, een deel van het plezier van het kopen van een landelijke villa in Spanje was dat de hele kit en kaboodle erbij inbegrepen was. Tientallen jaren en generaties aan bijpassende herinneringen en memorabilia. Ik hou normaal al zo van kringlopen, dus mijn eigen privé-speurtocht is gewoon fantastisch! Ik ging er vanuit dat ik door een hoop meuk moest gaan zoeken. En meuk was er! Veel meubels waren echt geweldig, maar ik denk niet dat de vorige eigenaren en ik dezelfde smaak delen in decor accessoires. Manlief en ik hadden enorme lol bij het sorteren van wat leuk van het meuk...


Ik ga je de allerbeste 'nicknacks' laten zien die we hebben gevonden. Lees verder en geniet (of huiver!). Of je gaat meteen naar de jackpot en ik zal je mijn grootste verrassing laten zien die ik in huis heb gevonden!


Een selectie van... wat precies?

Ik weet niet zeker wat ik hiervan moet denken. Maar... mijn dochter vond die bloemen top! Dus denk dat ze voor sommige mensen zorgen ... En dan dat kleine kereltje? Naast de reuzenhond? Die bewaakt wordt door een eng kind in een jurk?


Souvenir?

Iedereen houdt van herinneringen aan een geweldige reis. Maar ik vraag me echt af waarom je, na je reis naar Roemenië, dit enge gezicht aan de muur wilt hangen. Tenzij het duidelijk een trip van hel was. Er hingen veel borden aan de muur. Sommige oké, sommige ronduit fugly. Maar deze pakt de kroon!Thank you for the music

Wellicht van dezelfde reis als het Roemeense bord hierboven. En alles wat ik kan vragen is ... waarom ?? Vinden mensen dit spul nou echt mooi?


Het stond bovenop de drankkast. Zegt genoeg toch?


Als je niet kan kiezen...

Sommigen vinden dit misschien leuk, ik niet echt. Maar hoe dan ook, het had een behoorlijk dominante plek in huis. Als het ZO belangrijk is, vraag ik me af waarom je precies daartussen een licht zou willen hebben en niet er pal bovenop??

Meer borden, meer plastic bloemen

Want daar kan je er nooit genoeg van hebben? Denk dat er een stuk of twintig hingen.


En die twintig borden hadden twintig haakjes. En die hadden weer twintig gaten. Je zou denken dat ze netjes gerangschikt waren opgehangen, maar nee hoor. Een OCD nachtmerrie.Een beschermengel

Zou het ongeluk brengen als ik dit engeltje niet houd?


Er is iets ongemakkelijks aan de confrontatie met je eigen mortaliteit en dan een engeltje met bolle wangetjes die vrolijk aan het fluiten is.
Party time!

Het huis was zeker uitgerust voor een feestje. Omdat iedereen zijn drankjes graag op onderzetters vol pailletten en bling wil zetten....


Gegarandeerd feest!
Meer dieren en kinderen

Ik kan wel een museum beginnen. Moet ik even een goede naam voor verzinnen.


Deze kat ziet er bezeten uit.
De absolute dealbreaker

THE SCARY DOLLS!!!! Serieus, dit is waar nachtmerries van gemaakt zijn. Manlief zag deze en zei: 'Ik slaap voor geen goud in hetzelfde huis als deze Chuckies. Die komen je 's nachts achtervolgen.'


En deze stonden in de speelgoedkast voor kinderen !! FREAKY !!!


Maar toen de echte schat!

In een van de hoeken van de woonkamer stond een vierkant houten kastje. Het huis was VOL met kasten. Geloof me, minstens 7 kasten in de woonkamer alleen al. Elke slaapkamer had er minstens 3 , naast de al ingebouwde kasten. Hoe dan ook, geen wonder dat ik dit kastje nog niet had opgemerkt. Het was nogal bescheiden, stond in de hoek, zonder zichtbare kenmerken. Tot ik dichterbij kwam. Ik realiseerde me dat er aan een van de zijkanten een scharnier zat. Je moet het filmpje even bekijken om te zien wat ik heb gevonden, maar ik ben totaal geobsedeerd !!! HELEMAAL TE GEK!!! Waarom zou iemand dit achterlaten! Deze krijgt een prominente plek in de woonkamer! Zien? Kijk hier:


Coming up

Naarmate ik meer tijd in huis doorbreng (maar wanneer? Bedankt corona), weet ik zeker dat ik meer schatten zal vinden. We zijn nog niet eens begonnen met de schuur of garage! Voor zover ik weet waren er een paar geweldige wijnvaten en olijfpotten. En dan de tuin zelf, 3000 vierkante meter met veel aardewerk overal. Ik kan niet wachten!! Abonneer je op mijn blog om als eerste updates te ontvangen!


Liefs, Marieke