HYLUS: the art dream of this wannabe sk8tergirl

(Klik hier voor het Nederlandse artikel)


Pretending to be cool

🇦🇺I have a confession to make. I've always had a thing for the skateboard scene. Not that I ever set foot on a skateboard, mind you. I was a gymnast as a kid. Anything with the potential to break bones was a no-go. And I wouldn't have been very good at it anyway. I had the balance for sure (the gymnast thing again). But I had great trouble turning on the brakes. I tried on roller skates. These über cool retro ones. But I would end up in the hedges (safest place to crash). But skateboarders? They were cool!


Surfing is cool too. Sun, beach, holiday vibes, what's not to like? Other than the waves of course. I am petrified of waves. A direct result of a holiday in France as a kid, where I got stuck under a wave and it felt like about a million years before I could catch a breath again. Also, in Australia, there's the added bonus of rips, tides and creatures with teeth going by the name of 'great white shark'. They kind of turn me off surfing altogether. So I married an Aussie surfer instead. And a sk8ter boi. Because he likes all of it. (No, I did not marry two people!)


Grungy street style

There's something grungy about boarding, surfing and the scene that goes with it. Down to earth, street smart, unpretentious, paired with this complete sense of freedom. And then there's the fashion! Nice and baggy, hiding a multitude of sins! Maybe that's why I love Valencia so much (Spain, where we have our second home). Valencia is known for its street art, and grungy scene. It's urban, raw and so so cool. Graffiti and skate boards go well together. That's probably why I fell in love with the artworks of HYLUS.Unique glass art

HYLUS is a digital contemporary art gallery, showcasing the latest art trends into uncommon art pieces. The name derives from the latin Hyalus, meaning Glass. Starting from placing works of art on Acrylic Glass skateboards, HYLUS has since extended its product portfolio due to an incredibly high demand for surfboards and glass prints. HYLUS connects people to the reality that anything around you can become a work of art.


With their unique works of art they aim to unveil the deep relationship between society and art, and to deliver top quality, modern, contemporary art pieces to customers.


Surf and skateboards

So why surf and skateboards then? It goes back to the feeling they give you. And why I, deep at heart, still am a wannabe sk8ter girl. A skateboard and surfboard is an ideal canvas because it is affordable, mobile, and useable. These two are also a symbols for freedom. They have the power to break social barriers.Bundles of joy

Together with my kids and hubby I picked two bundles of HYLUS skateboard art. Two different vibes (very different kids!) but I love both for different reasons! My daughter's pick features pink colours (of course) and is called "Dreamy Clouds & Sky & Desert". I mean look at it, doesn't it instantly transport you to a wonderful holiday? I cannot wait to be able to travel again post corona, and enjoy warm and sunny days in complete freedom. In the meantime, I will just dream on and stare at these cool glass art pieces.


Animal graffiti art

My son opted for seriously cool graffiti art, and picked the cheetah and the hummingbird. I love the combination of the ominous dark background, the animals staring you in the face, combines with funky graffiti art. I have never seen anything like it, have you?? Different and bold, just the way I like my interior design statements.

Designs for free spirits

I have no doubt these design statements are going to end up in my home in Valencia. They're a perfect piece of art reflecting a free spirit, just like life there. Once I make it back there, I will show you how I am incorporating them in new designs there. In the meantime, they'e shining in my home, right here on the canals of Haarlem in the Netherlands.


And the good thing? No matter where in the world you are, you can feature your own HYLUS art! They offer free shipping to the EU and the US, so you can knock yourself out. There are many design choices and you can even design your own art pieces if you wish.


Check out the HYLUS website or their Instagram page for inspiration!


Net doen alsof

🇳🇱 Ik moet iets bekennen. Ik heb altijd al iets met de skateboard-scène gehad. Niet dat ik ooit een voet op een skateboard heb gezet, hoor. Ik was een gymnaste als kind. Alles met de potentie om botten te breken was ten strengste verboden. En ik zou er toch niet zo goed in zijn geweest. Ik had zeker de balans (dat gymnaste-ding weer). Maar had altijd grote moeite met remmen. Ik heb rolschaatsen uitgeprobeerd. Van die übercoole retro exemplaren. Maar ik eindigde steeds in een heg (veiligste plek om te crashen). Maar die skateboarders? Die was pas waren cool!


Surfen is ook cool. Zon, strand, vakantiesfeertje, wat wil je nog meer? Behalve de golven dan natuurlijk. Ik ben doodsbang voor golven. Een direct gevolg van een vakantie in Frankrijk als kind, waar ik vast kwam te zitten onder een golf en het voelde ongeveer als een miljoen jaar voordat ik weer boven water was en kon ademhalen. Ook is er in Australië die extra bonus van draaikolken, getijden en wezens met tanden die ook wel 'grote witte haai' genoemd worden. genoeg voor mij om van dat surfen af te zien Dus in plaats daarvan trouwde ik maar met een Australische surfer. En ook een sk8ter boi. Want hij vindt alles leuk. (Nee, ik ben niet met twee mannen getrouwd!)


Grungy street style

Er is iets grungy aan skateboarden, surfen en de hele scène die daarbij hoort. Down to earth, street smart, pretentieloos, gecombineerd met een compleet gevoel van vrijheid. En dan de kleding he! Lekker baggy, je kan van alles onder al die laagjes verbergen! Misschien ben ik daarom zo dol op Valencia (Spanje, waar we ons tweede huis hebben), doe vrijheid. Valencia staat bekend om zijn street art en grungy scene. Het is urban, rauw en zo cool. Graffiti en skateboards gaan goed samen. Dat is waarschijnlijk dan ook de reden waarom ik zo verliefd werd op de kunstwerken van HYLUS.Unieke glas kunst

HYLUS is een digitale galerie voor hedendaagse kunst, die de nieuwste kunsttrends presenteert in ongewone kunstwerken. De naam is afgeleid van het Latijnse Hyalus, wat glas betekent. Begonnen met kunstwerken op skateboards van acrylglas, heeft HYLUS sindsdien zijn productportfolio uitgebreid vanwege een grote vraag naar surfplanken en andere glasafdrukken. HYLUS is van mening dat alles om je heen een kunstwerk kan worden.


Met hun unieke kunstwerken willen ze de diepe relatie tussen de samenleving en kunst blootleggen, en moderne, hedendaagse kunstwerken van topkwaliteit leveren.


Surf & skateboards

Dus waarom dan surfen en skateboards? Het komt weer terug op het gevoel dat ze je geven. En waarom ik, diep van binnen, nog steeds een wannabe sk8ter meisje ben. Een skateboard en surfboard is een ideaal canvas omdat het betaalbaar, mobiel en bruikbaar is. Deze twee zijn ook symbolen voor vrijheid, met de kracht om sociale barrières te doorbreken.


Bundles of joy

Samen met mijn kinderen en manlief heb ik twee bundels HYLUS skateboard kunst uitgekozen. Twee verschillende vibes (heel verschillende kinderen!) Maar ik vind ze allebei tof om verschillende redenen. De keuze van mijn dochter heeft (natuurlijk) roze kleuren en heet "Dreamy Clouds & Sky & Desert. Ik bedoel maar, verlang je niet meteen naar een heerlijke vakantie? Ik kan niet wachten om na corona weer te kunnen reizen en in alle vrijheid te genieten van warme en zonnige dagen. Ondertussen droom ik gewoon verder en staar ik naar deze coole kunstwerken van glas.


Animal graffiti art

Mijn zoon koos voor stoere graffitikunst en koos de cheetah en de hummingbird. Ik hou van de combinatie van de onheilspellende donkere achtergrond, de dieren die je in het gezicht staren, gecombineerd met funky graffitikunst. Ik heb nog nooit eerder zoiets gezien, jij wel ?? Anders en een tikkeltje gedurfd, precies zoals ik mijn interieur graag zie.

Designs for free spirits

Ongetwijfeld zullen deze kunstwerken bij mij thuis in Valencia terecht komen. Het zijn perfecte kunstwerkjes die een vrije geest weerspiegelen, net zoals het leven daar. Als ze eenmaal hangen zal ik je laten zien hoe ik ze daar in nieuwe ontwerpen opneem. Ondertussen schitteren ze bij mij thuis, hier aan de grachten van Haarlem in Nederland.


En weet je wat? Waar ter wereld je ook bent, je kan je eigen HYLUS-kunst ophangen! Ze bieden gratis verzending naar de EU en de VS, dus sla je slag zou ik zo zeggen. Er zijn veel keuzes en je kan zelfs je eigen kunstwerken ontwerpen als je dat wilt.


Check out de HYLUS website of hun Instagram pagina voor inspiratie!163 keer bekeken